Cooperation with Harvard University

Kungliga Akademiska kapellet samarbetar sedan några år med den kanadensiske pianisten Paul-André Bempéchat. Paul har varit verksam som Artist-in-Residence på Leverett House vid Harvard University och fokuserar nu på sin fortsatta forskning vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies.

Syftet med samarbetet är att sprida kunskap till kapellets medlemmar i konsten att spela kammarmusik.

”I mångt och mycket är orkesterspel en större form av kammarmusik” berättar Stefan Karpe som är initiativtagare till samarbetet med Paul, och tillägger att ”kapellets samspel och klang befrämjas av att kapellisterna spelar kammarmusik i större eller mindre ensembler. Dessutom är ju kammarmusik, som t.ex. trio eller kvartett, ett underbart sätt att kommunicera på, man lär sig lyssna och förmedla musik simultant. Innan samarbetet med Paul började har jag under flera år uppmuntrat kapellister att ta initiativ och starta egna ensembler. Jag är så glad att se hur kammarmusik-verksamheten inom kapellet de senaste åren har växt och vårt samarbete med Paul är bara en liten del av denna musikaliska gemenskap”.

Första gången Bempéchat samarbetade med kapellister var hösten 2016. Då bestod ensemblen, förutom Paul, av en violin, viola och klarinett. I repertoaren ingick bland annat Mozarts Kegelstatt trio. Efter repetitioner och konsert på Musicum åkte ensemblen till USA där Paul ordnat med konserter på Harvard campus, i Boston samt på svenska ambassaden i Washington DC.

Andra gången Bempéchat samarbetade med kapellister var hösten 2017. Då bestod ensemblen, förutom Paul, av en violin, viola, cello och oboe. I repertoaren ingick bland annat Arne Mellnäs Quasi niente för stråktrio och Viking Dahl Pastoral för oboe och piano. Efter repetitioner och konsert på Musicum åkte ensemblen till USA för konserter på Harvard campus, i Boston samt på Scandinavia house på Manhattan.

Kapellister och Paul på svenska ambassadens tak i Washington, 2016.