Handling och historia

Om Otello

Otello var Giuseppe Verdis näst sista opera och den uruppfördes i Milano på Teatro alla Scala den 5 februari 1887 under ledning av dirigenten Faccio. Det första uppförandet i Sverige gjordes i Stockholm på Kungliga Operan den 27 maj 1890. Operan är fylld av många och stora känslor såsom avund, åtrå, rasism, kärlek och död. Otello är den moriske generalen som får befälet över den venetianska flottan och ska leda dem i kriget mot turkarna. Desdemona är hans sköna fru som har trotsat sin familjs vilja och gift sig med Otello. När första akten börjar är Otellos skepp på väg in i hamn på Cypern.

Akt 1

Efter en storm är Otellos skepp på väg in i hamn. Folket jublar, det har varit ett segerrikt krig och flottan har klarat stormen. Segerfesten kan börja. Alla är glada utom Jago, Otellos kamrat och fänrik. Han är besviken och avundsjuk för att Otello har utnämnt Cassio till sin närmaste man. Han smider hämndplaner och får med sig Roderigo, som är djupt förälskad i Desdemona. Jago lovar att lägga ett gott ord hos Desdemona för Roderigo. Tillsammans initierar de ett bråk mellan Cassio och Cyperns ståthållare Montano. Otello hör oväsendet, han degraderar Cassio och skickar ut Jago för att återställa ordningen.

Akt 2

I palatsets bibliotek. Cassio är ångerfylld och uppmuntras av Jago att söka upp Desdemona och genom henne återfå Otellos förtroende. När Cassio lämnat Jago ensam avslöjar han sin hemska syn på människan. Full av beräkning bestämmer han sig för att göra Otello till ett offer för svartsjuka och mindervärdeskänslor. Inför Otello påpekar han att Cassio och Desdemona känt varandra länge. Han väcker Otellos misstänksamhet som i sin tur stöter bort Desdemona. Han kastar näsduken han gett henne i kärleksgåva på golvet. Förtvivlad kräver han bevis på Desdemonas otrohet av Jago. Denne berättar målande hur han hört Cassio viska Desdemonas namn och hur han sett hennes näsduk hos honom. Otello blir utom sig och utlovar hämnd.

Akt 3

I rådsalen lovar Jago att ge Otello ett bevis på Desdemonas otrohet. Han lägger hennes näsduk i Cassios rum. I förtroende berättar Cassio för Jago om sin väninna Bianca och visar näsduken som han har hittat i sitt rum. Vad han inte vet är att Otello står gömd och hör hela samtalet. Han tror att det handlar om Desdemona. Han har fått sitt bevis! Öppet beskyller Otello Desdemona för otrohet. Hon nekar till anklagelserna. Ett sändebud dyker upp och meddelar att Otello ska återvända till Venedig och att Cassio ska efterträda honom på Cypern.

Akt 4

Desdemona förbereder sig inför natten. Hon är förtvivlad över Otellos förnedringar och anklagelser. Otello smyger in i rummet. Han böjer sig ned och kysser Desdemona och anklagar henne på nytt för otrohet. Desdemona ber för sitt liv, men Otello har bestämt sig. Han stryper henne till döds. Snart blir han dock varse om Jagos bedrägeri. Emilia, Roderigos hustru störtar in och meddelar att Roderigo dödats av Cassio. Hon tillkallar hjälp när hon ser den döda Desdemona och inför dem vittnar hon om vad Jago har gjort. Otello blir så förtvivlad att han sjunker ner och tar sitt eget liv.