Master class: Emil Sjögren, 2014

5 maj: Master class kring Emil Sjögrens violinsonater för Bengt Forsberg & Tobias Ringborg

Uppsala universitet i samarbete med Emil Sjögren-sällskapet välkomnar nu till en öppen master class kring Emil Sjögrens violinsonater, för Bengt Forsberg (piano) och Tobias Ringborg (violin). Undervisningen blandas med korta föreläsningar om Sjögrens liv och musik. 

Medverkande 5 maj 2014


Bengt Forsberg är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg, där han avlade högre organist- och kantorsexamen 1975 – en examen han 1978 kompletterade med pianodiplom. Bengt Forsberg intar något av en särställning i svenskt musikliv. Han är en mycket uppskattad och flitigt engagerad kammarmusiker och bland hans regelbundna samarbetspartners finns till exempel mezzosopranen Anne Sofie von Otter, cellisten Mats Lidström och violinisten Nils-Erik Sparf, med vilka han också har spelat in ett stort antal cd.
 

Tobias Ringborg har på kort tid etablerat sig som en av de mest spännande svenska musikprofilerna i sin generation – som dirigent, solist och kammarmusiker. Karriären inleddes 1994 då han vann det prestigefyllda Solistpriset. Samma år tog han solistdiplom vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Violinstudierna avslutades därefter på The Juilliard School i New York. Han har från hösten 2012 utsetts till chefdirigent och konstnärlig rådgivare för Dalasinfoniettan.
 

Anders Edling är fil.dr i musikvetenskap och har varit ansvarig för musik- och handskriftssamlingarna på Uppsala universitetsbibliotek. Han är författare till en biografi om Emil Sjögren och är ordförande i Emil Sjögren-sällskapet.
 

_______________________

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl. 13.00-16.00. Kostnadsfritt både för aktiva deltagare och åhörare. 

Anmälan för aktivt deltagande musiker senast 1 mars till 
rebecca.mawe@musik.uu.se