European Network of University Orchestras

Hösten 2011 skapades nätverket ENUO (European Network of University Orchestras) av Musicum, Uppsala universitet med initiativ från Director Musices Stefan Karpe.

ENUO fungerar som samordnande organ för universitetsanknutna symfoniorkestrar inom EU och tillhandahåller kontaktinformation till samtliga medlemsorkestrar och skapar möjligheter för turnéer och utbyte emellan medlemsorkestrarna. På så vis kan medlemsorkestrarna utbyta information och hjälpa varandra med t.ex. turnéverksamhet och att hitta noter. ENUO kommer även att underlätta och uppmuntra musikaliska projekt emellan medlemsorkestrarna. Idag har nätverket över 100 medlemsorkestrar.

ENUO kommer också fungera som socialt nätverk för utbytesstudenter med musik som fritidsintresse och ENUO kommer även att uppmuntra studenter att åka på utbyte.

ENUO´s webbplats är www.enuo.eu.

Projektassistent och kontaktperson för ENUO är Emelie Gustafson.

Kontakt:

info@enuo.eu

www.enuo.eu