Stämansvariga 2020

För varje stämma finns en stämansvarig som är vald av stämman för innevarande läsår. De är kapellistens första kontakt när det gäller praktiska frågor. De stämansvariga ser till att allt flyter på under repetitionstiden inför konserterna och ordnar bland annat pultplacering, eventuell stämfördelning, och sköter kommunikation inom stämman och med orkesterns ledning. Om man undrar över något, behöver anmäla frånvaro eller har tankar, idéer och åsikter ska man i första hand vända sig till sin stämansvarige. 

Instrument Namn & e-post (länk)
Violin 1 Armin Khajehdehi
Violin 2 Alma Bernhardsson
Viola Helga Löfvenius Hellman
Cello Linus Långbacka
Kontrabas Diego Regodón 
Flöjt Johan Bjurman 
Oboe Anna Randelin
Klarinett Hannes Thorell
Fagott Gabriella Varga Karlsson
Horn Fredrik Torgnysson
Trumpet Martin Conradsson
​Trombon Jimmy Ebbesson
Tuba Carl Hellman
Slagverk Elias Hall
Harpa Margareta Nilsson
Piano Saeri Ueno & Jonathan Söderlund