Social gemenskap stärker kapellet!

Den sociala samvaron är väldigt viktig för kapellet. Vi vill att kapellisterna inte bara ska spela bra ihop utan att vi även ska lära känna varandra och bli en del av en gemenskap - har vi roligt spelar vi bra! Därför finns Kungl. Akademiska kapellets Kamratförening som alla automatiskt blir medlemmar i när man antagits i orkestern. Kamratföreningen ordnar en rad fester varje termin (varav en höstbal varje år), har av och till en trevlig pub på Musicums övervåning efter repetitioner och ordnar en fikalista så att det finns kaffe och något smarrigt att äta i pauserna under repetitionerna. Föreningen är också inolverade i organisationen kring kapellets turnéer och är delaktiga i att ordna och finansiera t.ex. måltider och utflykter under resorna. Föreningens medlemmar är varmt välkomna att ta initiativ till sociala aktiviteter för orkestern. Kamratföreningen har en styrelse som väljs vid föreningens årsmöten.

Är du intresserad av att engagera dig socialt i orkestern eller har du andra frågor om föreningen? Kontakta då gärna Kamratföreningens styrelse:

______________
Övriga ledamöter: 
David Ohanjanian
Nathalie Eghere
Moa Balassa (suppleant) 
Glada kapellister i roliga hattar
Foto: Emelie Gustafson

Ögonblick från ett stråkrep

Såhär kan ett stråksektionsrep se ut när medlemmar ur kamratföreningen har piffat till lite!
Foto: Emelie Gustafson

  • Stråksektion i Kungl. Akademiska kapellet
  • Stråksektion i Kungl. Akademiska kapellet
  • Stråksektion i Kungl. Akademiska kapellet
  • Stråksektionen Kungliga Akademiska kapellet
  • Stråksektionen Kungliga Akademiska kapellet
  • Stråksektionen Kungliga Akademiska kapellet