Kungliga Akademiska kapellets historia

Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets symfoniorkester. Både universitetet och dess orkester har djupa rötter i historien. Uppsala universitet, grundat 1477, är Nordens äldsta och dess orkester, som omnämns i bevarade källor första gången 1627, hör till de äldsta i Europa. Den var från början en övervägande vokal ensemble, men med barockens nya stilideal omvandlades denna chorus musicus småningom till en ren instrumentalensemble under ledning av universitetets director musices. Dess uppgifter var främst att svara för musiken vid de akademiska ceremonierna, som promotioner och rektorsinstallationer, men även vid kyrkliga och nationella högtider. I det rika musikliv som växte fram under 1800-talet medverkade det akademiska kapellet flitigt i de offentliga konserterna tillsammans med universitetets nygrundade körer och utvecklades alltmer till en fullödig symfoniorkester. Tjänsten som director musices har också under de senaste seklerna innehavts av några av landets främsta kompositörer, som exempelvis Christian Friedrich Haeffner, Hugo Alfvén och Lars Erik Larsson.

Opera och TV-spelsmusik

Sedan 2002 leds Akademiska kapellet av director musices Stefan Karpe, professor i orkesterdirigering vid Uppsala universitet. De allra flesta av orkesterns ca 100 musiker är studenter vid universitet, bland dem även gäststudenter och forskare från olika delar av världen. Verksamheten har intensifierats både vad gäller medverkan i de akademiska högtiderna och de egna konserterna, med en bred repertoar alltifrån barockmusik och symfonier av bl.a. Beethoven, Schumann och Mahler till filmmusik, TV-spelsmusik och årliga uruppföranden av svenska tonsättares verk, beställda för Akademiska kapellet. Våren 2008 gjordes en bejublad uppsättning av Puccinis Tosca i samverkan med lokala körer och internationellt erkända solister. Framgången uppmärksammades även internationellt och Stefan Karpe fick motta Puccinipriset. En ny operasatsning gjordes 2010 med en uppsättning av Verdis Otello, även den en stor succé. Hösten 2015 var Akademiska kapellet stommen i Uppsala universitets uppsättning av West Side Story i Svandamshallarna. 

Foto: QIMAGE
West side story, 2015
Från uppsättningen av West Side Story 2015. Tony (Rasmus Mononen) och i bakgrunden dirigent Stefan Karpe och Kungliga Akademiska kapellet. Foto: Mikael Wallerstedt.

Under de senaste åren har orkestern även gjort flera framgångsrika utlandsturnéer till t.ex. Irland, Frankrike, Japan, Nederländerna, Spanien, Italien och Kina. 

Konsert i Kyoto, Japan, 2013
Konsert i Kyoto, Japan, 2013. Foto: Rebecca Måwe

Kapellister på Musicum

Foton på medlemmar ur Kungl. Akademiska kapellet från en repetition på Musicum 4 maj 2019. Foto: Q IMAGE

 • Violinist i Kungliga Akademiska kapellet
 • Cellist i Kungliga Akademiska kapellet
 • Violinist i Kungliga Akademiska kapellet
 • Fagottist i Kungliga Akademiska kapellet
 • Oboist i Kungliga Akademiska kapellet
 • Violinist i Kungliga Akademiska kapellet
 • Slagverkare spelar puka i Kungliga Akademiska kapellet
 • Trumpetare i Kungliga Akademiska kapellet
 • Cellister i Kungliga Akademiska kapellet
 • Kapellist spelar violin
 • Kungl. Akademiska kapellet repeterar på Musicum
Senast uppdaterad: 2022-11-01