Musicums historia

Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets symfoniorkester, har beledsagat universitetets högtider med musik ändå sedan år 1627. Även om Akademiska kapellet under en lång tid fungerade som Uppsala stads symfoniorkester har medverkan vid de akademiska högtidligheterna alltid varit orkesterns huvudfunktion. Idag är orkesterns uppdrag även att arrangera fristående konserter för Uppsalaborna. Något som resulterat i att kapellet ofta samarbetar med idag levande tonsättare för uruppföranden m.m. 

Musicum, våren 2019
Musicum sett från Observatorieparken.

Bostad åt director musices

Flera framstående musiker har dirigerat orkestern, bland annat Hugo Alfvén (1872–1960) och Lars-Erik Larsson (1908–1986). Som dirigent och konstnärlig ledare för orkestern har man vid Uppsala universitet benämningen director musices.

En av dessa, Jacob Axel Josephsson (director musices 1849–1880), hade en brorson, Hjalmar Salomon Josephson, som 1918 donerade 75 tusen kronor för att göra det möjligt att låta uppföra ”en lämplig bostad för Director Musices jemte dertill hörande Kapellsal”. 1930 stod byggnaden Musicum klar efter arkitekten Victor Holmgrens ritningar och med J.B. Olsson som byggmästare.

Kapellsalen, Akademiska kapellets repetitionslokal, samt den ursprungliga vaktmästarbostaden, där Akademiska kapellets intendent och informatör f.n. har sina arbetsplatser, togs omgående i bruk. Så småningom kom Hugo Alfvén, vilken alltsedan 1910 huserat i Linnéanum (Carl von Linnés forna professorsbostad), att bli den första director musices att låta sig installeras i den nu nyinrättade, sällsynt vackra och högst representativa tjänstebostaden en trappa upp.

Kapellsalen på Musicum
Kapellsalen på Musicum

Ända fram till Carl Rune Larssons tid (1923–1989) bodde director musices på Musicum. Stefan Karpe, director musices (2000–) har fortfarande idag en mindre lägenhet på Musicum att bo i om han så önskar. Han har dock valt annat boende och upplåter därför lokalerna som övningsrum till orkesterns musiker.

Idag

Idag fylls alltså huset av musik och utgör en bas för Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala University Jazz Orchestra och Uppsala Akademiska Kammarkör. Personalen som arbetar på Musicum är Stefan Karpe, director musices och dirigent för kapellet, Ulf Johansson Werre, kostnärlig ledare för UUJO, samt administrativ personal som sköter marknadsföring och produktion av evenemangen som arrangeras. 

Huset sköts av Uppsala Akademiförvaltning och är K-märkt.

Director musices genom åren

Director musices är en tjänstetitel för kapellmästare vid musikaliska ensembler vid universitet och högskolor. Uttrycket kommer av latinets director som är lika med "styra" och genitiv av grekiskans mousike. I plural blir det Directores musices. Titeln användes förr även för musiklärare, speciellt vid högre läroanstalter och inom militär-/regementsmusiken. I Finland kan kyrkan och staten tilldela förtjänta musiker titeln director musices eller director cantus som en hedersbetygelse.

Befattningen director musices finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Linköping och Umeå samt vid KTH i Stockholm. 

Director musices i Uppsala - 1881 till idag

1881–1909  Ivar Eggert Hedenblad
1909–1909  Wilhelm Stenhammar
1909–1910  Wilhelm Lundgren
1910–1939  Hugo Alfvén
1940–1960  Sven E. Svensson
1960–1961  Carl Godin, tillförordnad
1961–1965  Lars-Erik Larsson
1966–1967  Nils-Olof Berg, tf
1967–1989  Carl Rune Larsson
1989–1990  Sven Åke Landström, tf
1990–1999  Per Åke Andersson
1999–2002  Stefan Karpe (tf 1999)
2002– Stefan Karpe (ordinarie)

Källa: Wikipedia (länkar)