Musik en del av universitetet - då som nu

Universitetshuset, Uppsala universitet
Foto: Mikael Wallerstedt

Kungliga Akademiska kapellet är en av Europas äldsta symfoniorkestrar och är idag större och mer dynamisk än någonsin. 

Orkestern består främst av studenter och anställda vid Uppsala universitet, men arbetet kring orkestern och konsertproduktionerna drivs av fyra anställda vid universitetet. Personalen som leder och arbetar med konsertproduktionerna håller till på Musicum - det rosa huset i Observatorieparken på Kyrkogårdsgatan 4. Här äger även våra mindre evenemang rum, som t.ex. våra kammarmusikkonserter. Våra större konserter framför vi i universitetsaulan i universitetshuset. 

I flikarna till vänster kan du läsa mer om orkestern, personalen, byggnaden Musicum och hur du kan ansöka att få spela i orkestern!

Universitetsaulan - vår guldbeprydda scen

Den vackra universitetsaulan i universitetshuset på Biskopsgatan 3, är vår ordinarie scen där vi framför samtliga större konserter och medverkar vid de akademiska ceremonierna. 

Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. Det byggdes på 1880-talet och rymde på den tiden hela universitets verksamhet. Sedan dess har universitetet vuxit och finns nu över hela staden, men universitetshuset används fortfarande för föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst akademiska högtider. 

Universitetsaulan, Uppsala universitet
Foto: David Naylor

Musicum

Musicum, våren 2019, foto: Rebecca Måwe
Foto: Rebecca Måwe

Musicum är huset i Observatorieparken där det i stort sett varje dag sker någon musikalisk aktivitet. De tre ensemblerna som är knutna till Musicum och Körcentrum huserar i denna vackra byggnad från 1930. Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala University Jazz Orchestra och Uppsala Akademiska Kammarkör repeterar på Musicum 3-4 av veckans dagar. Därutöver finns det flera övningsrum där medlemmar kan öva. I detta hus ryms även de anställdas kontor och efter konserter kan det äga rum en och annan intern fest. Ett par gånger per termin arrangerar vi även kammarmusikkonserter i stora salen, den s.k. kapellsalen.
Läs mer om Musicums historia.