Gästkonsert

HAGI-kören vid Tohoku universitet besöker Sverige och universitetsaulan. Vid konserten medverkar även Värmlands nationskör, Uppsala spelmanslag och slagverksgruppen Taiko-Shin Kai.

Universitetsaulan, kl. 19.00

Arrangör för konserten är extern men information kommer att finnas på www.akademiskakapellet.uu.se