Gästkonsert

  • Datum: –20.30
  • Plats: Universitetsaulan
  • Kontaktperson: Stefan Karpe
  • Konsert

HAGI-kören vid Tohoku universitet besöker Sverige och universitetsaulan. Vid konserten medverkar även Värmlands nationskör, Uppsala spelmanslag och slagverksgruppen Taiko-Shin Kai.

Universitetsaulan, kl. 19.00

Arrangör för konserten är extern men information kommer att finnas på www.akademiskakapellet.uu.se