Symposium 13-14 oktober

Den 13-14 oktober 2022 arrangeras ett vetenskapligt symposium rörande Alfvén, hans sammanhang, verk, liv och tid. Detta call for papers riktar sig i en bred efterlysning av presentationer av Alfvén som person, konstnär och samhällsaktör. Konferensen äger rum i Uppsala, i Musicums lokaler på Kyrkogårdsgatan 4 (som under en tid var Alfvéns tjänstebostad). Symposiet äger rum inom ramen för årets uppmärksammande av Alfvén och arrangeras av institutionen för musikvetenskap och Musicum, Uppsala universitet, i samarbete med Alfvénfonden, och Kungl. Musikaliska akademien. I anslutning till symposiet arrangeras flera evenemang, däribland en kammarmusikkonsert på fredagen (14/10) och en jubileumskonsert på lördagen (15/10).

Mer information om program och tider kommer inom kort på: www.musik.uu.se/hugo-alfven

Last modified: 2022-09-05