Symposium 13-14 oktober

Den 13-14 oktober 2022 arrangeras ett vetenskapligt symposium rörande Alfvén, hans sammanhang, verk, liv och tid. Call for papers är öppen och riktar sig i en bred efterlysning av presentationer av Alfvén som person, konstnär och samhällsaktör. Konferensen äger rum i Uppsala, i Musicums lokaler på Kyrkogårdsgatan 4 (som under en tid var Alfvéns tjänstebostad). Symposiet äger rum inom ramen för årets uppmärksammande av Alfvén och arrangeras av institutionen för musikvetenskap och Musicum, Uppsala universitet, i samarbete med Alfvénfonden, och Kungl. Musikaliska akademien.

Mer information om symposiet kommer inom kort och information om abstracts finns på Institutionen för musikvetenskap.

Last modified: 2022-03-22