Håkan Ehrén

Håkan Ehrén är solokontrabasist i filharmonikerna sedan 1990. Han har genom åren även arbetat i samma position hos Göteborgs Symfoniker, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam och London Symphony Orchestra. Ehrén innehar även en tjänst som adj. professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.