Bli medlem i kapellet

Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets egen symfoniorkester och leds av director musices Stefan Karpe. Orkestern har ca. 100 medlemmar och de flesta är studenter vid Uppsala universitet. Kapellet spelar på cermonier och högtider vid universitet och har även två egna konserter per termin. 

I början av varje termin har du chansen att söka till Kungliga Akademiska kapellet. Kapellet erbjuder sina medlemmar bland annat möjlighet att vara solist i orkestern och åka på turnéer utomlands. 

Provspelningar

Provspelningar till orkestern sker i början av varje termin. Förbered ett kortare stycke att spela upp (utan ackompanjemang) för vår dirigent samt stämansvarig för det instrument du söker på. På plats får du också ett kort a- vista prov. Vi reserverar en provspelningsdag för varje instrumentgrupp så var vänlig håll provspelningsdagarna fria i era kalendrar. Inkludera en kortfattad beskrivning av er musikaliska bakgrund och erfarenhet i orkesterspel i ansökan. 

För frågor och anmälan till provspelning, kontakta Hans Forsberg: hans.forsberg@musik.uu.se.