Auditions

The orchestra rehearses on Wednesdays, and on Tuesdays there are rehearsals for each individual section with recurring musicians from orchestras such as the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and the Swedish Radio Symphony Orchestra. Kungliga Akademiska kapellet also offers scholarships for individual private lessons and the possibility to join the orchestra on tours abroad. 

Auditions completed for this semester. 

Contact Hans Forsberg for questions regarding upcoming auditions.

hans.forsberg@musik.uu.se

070-425 00 79

Mahler och Dutilleux

Lyssna

Vid Kungliga Akademiska kapellets konserter 22 och 23 november 2014 gavs Henri Dutilleux' Correspondances och Gustav Mahlers Symfoni nr 4 i G-dur. 

I denna spellista finns den musik som framfördes på Kungliga Akademiska kapellets konserter 22 och 23 november 2014. Även "Das Irdische Leben", en annan tonsatt Wunderhornsång,  finns med i spellistan. Den kontrasterar fjärde satsens 'Himmelska liv' med det hemskare 'Jordiska livet', där det berättas hur ett barn dör av svält.

Gustav Mahlers fjärde symfoni

I ett brev, daterat den 8 februari 1911 till den tyske dirigenten Georg Göhler, skriver Mahler om sin fjärde symfoni: ”De tre första satserna är var och en tematiskt relaterade till den sista satsen”.

Det är förvisso något helt annorlunda än vad som var brukligt bland tonsättare av symfoniska verk vid denna tid. Kutym var då att i inledningen av en symfonisk komposition presentera ett tema, kompositionens ”urcell”, som sedan genomgår metamorfoser i harmoni, rytm och orkestrering genom verkets alla satser. Exempel på detta är Brahms andra symfoni, Tjajkovskijs fjärde symfoni eller Sibelius andra symfoni. Intressant är att den sista satsen i Mahlers symfoni inte komponerades som en symfonisk sats. Den skrevs först som en fristående sång Das Himmlische Leben, med text från den tyska folkdiktsamlingen Des Knaben Wunderhorn. Att en ”enkel” sång får en sådan betydelse för en symfoni på över femtio minuter, som den fjärde symfonin tar att framföra, var på den tiden ovanligt och visade sig dessutom svårförståeligt för publik och kritiker.

Sånger som symfoniska byggstenar

Att använda sig av tidigare skrivna sånger som komponenter i nya orkestrala verk var ingalunda något nytt hos Mahler när han började komponera den fjärde symfonin. Alla de tre första symfonierna har tematiskt material som på ett eller annat sätt är influerade av tidigare kompositioner. Ibland har Mahler tagit en tidigare komponerad sång och helt sonika lagt in den i en ny komposition som Urlicht i andra symfonin, eller så har den genomgått en instrumental metamorfos som Ablösung im Sommer när den blev en del av scherzot i den tredje symfonin. Men inget av det äldre material som han använder i de tre första symfonierna är centralt för dessa symfoniers uppbyggnad eller karaktär, de medverkar mer som en av flera influenser i dessa väldiga kompositioners budskap och mångfacetterade uttryck. Sibelius har berättat vad Mahler sade till honom, när de träffades i Helsingfors 1907: ”Symfonin måste vara som världen. Den måste omfamna allt”. Temata, orkestrering och sångtext i den fjärde symfonins sista sats är däremot i högsta grad relevant för denna symfonis musikaliska arkitektur och det skapar en enhet i uttrycket som, jämfört med Mahlers övriga symfoniska kompositioner, gör den fjärde symfonin unik bland hans verk.

Mahler började komponera de sånger som vi numera kallar Lieder nach Gedichten aus Des Knaben Wunderhorn, som Mahler först benämnde Humoresken, under sin tid som chefsdirigent för operan i Hamburg. I februari 1892 skrev han fyra av dessa sånger, däribland Das Himmlische Leben. Året därpå tillkom några sånger till, däribland Das Irdische Leben, som fungerar som en fristående pendang till sista satsen i den fjärde symfonin. Texten i denna sång berättar om barnet som ber sin mor: ”Baka brödet så jag kan få äta annars dör jag”. Modern svarar: ”Vänta lite mitt älskade barn snart är brödet bakat”. När brödet till slut är bakat har barnet dött av svält. En otäck sång skriven i en karaktär av oro, dissonanser, kromatik, lång bort från den ljuva, älskvärda, harmoniska karaktär som finns i musiken till Das Himmlische Leben.

Komponerar under sommarledighet

Säsongen 1896-1897 var avgörande för Mahlers karriär som dirigent. Wiens hovopera, en av dåtidens viktigaste musikaliska institutioner i Europa, började få upp ögonen för kapellmästaren i Hamburg. Att Mahler var sin tids främste dirigent var många överens om. Dock var hans judiska ursprung ett hinder för en anställning vid hovoperan. Mahler konverterade därför till katolicismen den 23 februari 1897 och fick först därefter en officiell inbjudan att dirigera vid hovoperan, vilket i sin tur resulterade i en anställning som kapellmästare i april 1897. Redan i oktober samma år blev Mahler utnämnd till hovoperans nye chef.

Några år tidigare, 1893, började Mahler etablera rutinen med att tonsätta enbart under sin sommarledighet som dirigent. Mahler spenderade gärna sin ledighet på den österrikiska landsbygden i närheten av en sjö och gärna i kretsen av en liten skara vänner och musiker. Däribland systern Justine (”Justi” kallad) och konsertmästaren i Wiener Philharmoniker Arnold Rosé. De bägge ingick sedermera giftermål 1902, samma år som Mahler gifte sig med Alma Schindler. Komponerandet av den andra och tredje symfonin, fortlöpte successivt under somrarna 1893-1896. Efter alla turer kring utnämningen vid Wiens hovopera, gjorde Mahler en tid uppehåll från komponerandet för välbehövlig vila när han var ledig från sina uppdrag som dirigent. Så det var först sommaren 1899 som Mahler ånyo började komponera och då med föresatsen att skriva en ny symfoni, den som kom att bli den fjärde. Mahler hyrde då ett hus i den lilla orten Altaussee i väntan på att flytta in i sitt nya sommarhus. Han hade nyligen införskaffat en tomt i den lilla orten Maiernigg vid Wörtersee, och lade upp planer för ett hus vid sjöns strand samt en Komponierhäuschen (kompositionshydda) i den närbelägna skogen. Det nya sommarhuset stod färdigt 1901 men kompositionshyddan var färdig redan året innan och där slutförde Mahler den fjärde symfonin söndagen den 6 augusti 1900. Symfonin uruppfördes drygt ett år senare den 25 november 1901 i München under Mahlers egen ledning.

Sats 1 - sonatform med ljus karaktär

Första satsen i Mahlers fjärde symfoni är komponerad i sonatform och börjar med en kort inledning i e-moll där tydliga influenser från sista satsen hörs. Violinerna kommer in med en upptakt och spelar satsens första tema i G-dur. Olika tema presenteras i expositionen och behandlas av Mahler med stor skicklighet i polyfoni och orkestrering. I genomföringen blir musiken av och till mörkare och mer dramatisk. Men det är bara under korta ögonblick. Mahler går varje gång tillbaka till den ljusa, varma karaktären som genomsyrar satsen. I slutet av genomföringen kommer dock ett dissonant ackord i forte fortissimo som är mer dramatiskt än något avsnitt tidigare i satsen. Men även den musiken tunnar ut och blir mer lyrisk. Det är intressant, à propos Mahlers fäbless för att använda äldre kompositioner i nya verk, att vid detta tillfälle spelar trumpeten helt plötsligt ett citat från den femte symfonin (som då ännu inte var komponerad…) Det är ett exempel, av många, på hur Mahlers kompositioner hela tiden kommunicerar med varandra.

Sats 2 - scherzo med uppstämd fiol

Andra satsen är symfonins scherzo och påminner mycket om en österrikisk ländler (”den lantliga kusinen” till salongernas wienervals). Scherzo-delen är i c-moll men skiftar så ofta mellan moll och dur att harmoniken känns mer modal än moll till karaktären. Mahler har i orkestreringen gjort ett innovativt val med att låta konsertmästaren i denna sats av och till spela på en violin där instrumentets strängar har stämts upp en hel ton (från det normala G-D-A-E till A-E-H-F#). Det var Alfred Rosé som kom med den idén när Mahler berättade att han ville instrumentera denna sats med klangen i soloviolinen likt en gatumusikant. Denna gatumusikant är enligt Mahler döden personifierad och Mahler hade först en titel på satsen som var: Freund Hein spielt auf (ungefär Liemannen spelar upp). Trio-delen i satsen är, som kontrast till scherzo-delen, ljuv med underbart böljande musik utan några modala harmoniseringar.

Sats 3 - med variationer

Tredje satsen är komponerad i form av A-B-A-B-A med en avslutande coda. Mahler väljer att variera A-delen i både tempo och karaktär. Cellosektionen har här en framträdande roll i orkestreringen och skapar därigenom en mörk, ljuv klang som kontrast till den föregående satsens uppstämda soloviolin och sista satsens sopransolo. I codan kommer plötsligt ett enormt E-durackord i forte fortissimo som om himlens portar öppnar sig. Musiken blir sedan åter ljuv och varm, tystare och mer stilla. Till slut stannar satsen helt upp i ett dominantackord med flöjter och höga violiner.

Sats 4 - mest om mat

Utan avbrott börjar nu sista satsen. Sopranen ska enligt Mahlers instruktioner sjunga texten med ”ett barns uttryck, utan parodi”. Vad vi nu hör är barnet som i Das Irdische Leben dog av svält och nu har kommit till himlen. Barnet berättar då för oss om Das Himmlische Leben. Och eftersom barnet nästan aldrig fick äta när det levde så är detta barns himmel ”mostly about food”, som Leonard Bernstein uttryckte det. Musiken i sista satsen skiftar abrupt mellan fyra vitt skilda karaktärer, och det är först när Mahler helt mirakulöst modulerar från symfonins grundtonart G-dur till E-dur som satsens inledande ljuva stämning helt tar över. Barnet berättar då om hur musiken i himlen låter. Instrumenteringen består i slutet av färre och färre instrument. Till sist är det bara harpan och kontrabasen som avslutar symfonin med ett unisont E i piano pianissimo.

Stefan Karpe