Noter

Dessa verk kan användas på master classen, om du vill beställa noter kontakta då Rebecca Måwe. 

För violin, cello och piano i olika kombinationer

Trio för violin, cello och piano
Nr. 1, op. 6 (1933)
Nr. 2, op. 36 (1961)

Chaconne för violin och piano, op. 12 (1937)

Sonatina för violin och piano, op. 15 (1940)

Sonatina för cello och piano
Nr. 1, op. 1 (1931)
Nr. 2, op. 4 (1933)

Preludium för cello och piano, op. 8 (1932)

Suite Miniature för cello och piano (eller violin och piano), op. 8 (1934)

För piano solo

Tema och variationer, op. 5 (1933)

Ironiska småstycken, op. 19 (1942-45)

Sonatina, op. 25 (1950)

Improvisationer för piano, op. 35 (1959)

Liten svit för piano, op. 43 (1971)