Henrik Hansson

Henrik Hansson

Henrik Hansson är utbildad vid Musikhögskolorna i Göteborg och Hamburg. Sin bana som orkestermusiker inledde han med en anställning i Radiosymfonikerna. Sedan följde några år som konsertmästare i Kungl. Hovkapellet och i Norrköpings Symfoniorkester.

1994 blev han anställd på sin nuvarande arbetsplats, i Kungl. Filharmonikernas 1:a-violinstämma. Henrik Hansson har även framträtt som kammarmusiker i olika sammanhang, bland annat i radio och vid ett flertal tillfällen i Stockholms Konserthus.